Школски одбор

Школски одбор мандат 2022 - 2026

Председник Школског одбора је Петар Бокшан

Представници оснивача (општине) Представници запослених Представници родитеља
Стеван Пенца
Петар Бокшан
Даријан Нанић
Драгоје Благојевић
Катарина Васиљевић
Маријана Под
Милан Милуновић
Радмила Гајић
Михаела Саву
Scroll to Top