Наставници - предметна настава

divider

Наставници

Фируца Блаж

Наставница румунског јез.

Петар Бокшан

Наставник историје

Катарина Васиљевић

Наставница енглеског jез.

Радмила Гајић

Наставница физике

Бранка Вуковић

Наставница математике

Мирјана Лазић

Наставница биологије

Борис Ђурђев

Наставник географије

Габријела Човић

Наставница француског јез.

Диана Жалба Агадишан

Наставница француског јез.

Оливера Иану

Наставница музичке кул.

Адриан Јерина

Наставник физичког васп.

Маријан Радош

Наставник математике

Жанета Мурешан

Наставница енглеског јез.

Еуђен Марина

Наставник физике

Лери Менгер

Наставник музичке кул.

Даниел Мунћан

Наставник биологије

Иво Торбица

Наставник информ. и рачун.

Илуца Панчован

Наставница географије

Марија Видеканић

Наставница српског јез.

Славољуб Радосављевић

Наставник српског јез.

Мариора Скумпија

Наставница хемије

Миланка Слијепчевић

Наставница ликовне кул.

Ливиус Смољан

Наставник физичког васп.

Душанка Стојаковић

Наставница грађанског васп.

Сандра М. Зајка

Наставница географије

Октавијан Суса

Наставник веронауке

Миленко Ђокић

Наставник веронауке

Романца Гланда

Наставница румунског са елем. националне културе

Марина Димитрије

Наставница енглеског јез.
divider
Scroll to Top