Логопед

Саставни део нашег тима је и логопед. Мастер логопед Тијана Ћираковић, бави се пре свега детекцијом, дијагностиком , превенцијом, терапијом деце и са вербалним и/или невербалним комуникацијским сметњама, као и саветодавним радом.
Постоје различите врсте поремећаја говора и језика код деце. Сметње са гласом, говором и језиком, слухом, сметње у читању , писању и рачунању. Логопед помаже у отклањању или значајно ублажава развојне говорно – језичке сметње код које год развојне патологије : первазивне, гносогене, социогене, психогене патологије вербалне комуникације, развојне патологије вербалне комуникације.
Пратимо развојни пут говора детета, откривамо евентуална одступања и кроз креативне логопедске вежбе их решавамо и коригујемо. Логопедске вежбе подразумевају стимулацију која је интензивна уз помоћ различитих врста активности. Зависно од тога који проблем дете има и шта су његове потребе, уводе се различите активности кроз које дете и логопедзаједничким снагама утичу на развој говора. Осим тога, логопед ради на богачењу речника, на функционалној употреби речи, на разумевању говора и на многим другим аспектима говора.
Пошто су говор и мишљење повезани, рад логопеда некада превазилази границе онога што се дефинише као развој говора, већ укључује и рад на општем оспособљавању детета за разне животне ситуације.

logoped
Scroll to Top