Библиотека

Године 1969, када је отворена новоизграђена школа, почиње са радом и школска библиотека. Библиотека има уписано у књигу инвентара за монографске публикације око 4600 књига и још око 500 некњижених грађа које смо недавно добили на поклон од нашег мештанина Шорђан , који је имао своју меморијалну библиотеку, и неколико књига које смо добили на поклон од пријатељске школе школе из Румуније. 
Библиотека располаже и са 3680 књига за наставнички фонд, стручне литературе. Године 2020. школа ће евидентирати све књиге и публикације електронски. Библиотека ће бити умрежена у електронски систем библиотека које су повезане са Народном библиотеком ( COBISS.RS )
Наша библиотека има 300 ученика  и 48 наставника чланова.
На месту библиотекара ради проф. разредне наставе Лидија Грубишић.
Scroll to Top