Пружање подршке наставницима и учитељима у настави – Suportul profesorilor și învățătorilor în procesul de învățământ

Поделите вест!

Дана 24. априла 2024. године, настављено је са пружањем подршке наставницима и учитељима.

Предавачи су и овог пута биле Снежана Олушки Влачић, начелница Школске управе у Зрењанину, Маријана Овука, просветна саветница, као и Гордана Гајин Цветкоски, саветница спољна сарадница.

Теме предавања су биле

“Индивидуализација у настави” и “Стратегије и поступци прилагођавања наставе”.

La data de 24 aprilie 2024, s-a continuat furnizarea de suport pentru profesori și învățători. Prezentările au fost conduse de Snežana Oluški Vlačić, șefa administrației școlare din Zrenjanin, Marijana Ovuka, consilier educativ, precum și de Gordana Gajin Cvetkoski, consilier extern colaborator. Tematicile discursurilor au fost “Individualizarea în învățământ” și “Strategii și proceduri de adaptare a predării”.

Scroll to Top