ПОСЕТА ГОСТИЈУ ИЗ РЕПУБЛИКЕ РУМУНИЈЕ

Поделите вест!

После званичне посете Општини Алибунар и Румунској православној цркви из Владимировца, делегација из Нове Молдавије (Moldova Nouă) из Републике Румуније, на челу се предедником среза, посетила је и нашу школу. После разгледања школе, гости су се интересовали о историјату школе, броју ученика и броју ученика који похађају наставу на румунском језику као и о другим чињеницама које чине нашу школу посебном. Гости из Румуније су нас позвали да дођемо код њих у октобру када они славе месец културе. С наше стране, они су позвани да дођу у марту када ће бити наш фестивал „Марцишор“. Приликом ове посете гости су уручили један комплет уџбеника на румунском језику као поклон нашој школској библиотеци.

Cu ocazia vizitei oficiale în Comuna Alibunar, a delegației din Moldova Nouă, Republica România, a fost vizitată Biserica Ortodoxă română din Vladimirovaț. Totodată a fost vizitată și școala noastră. Cu ocazia vizitări școlii, invitații s-au interesat de istoria școlii, numărul de elevi și numărul de elevi care frecventează cursurile în limba română, precum și alte fapte care fac școala noastră specială. Oaspeții din România ne-au invitat să venim la ei în octombrie când sărbătoresc luna culturii. Din partea noastră, ei sunt invitați să vină în martie, când va avea loc festivalul nostru „Mărțișor”. Cu ocazia acestei vizite, invitații au înmânat bibliotecii școlii noastre un set de manuale în limba română.

Scroll to Top