ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ – A FOST COMEMORATĂ ZIUA NAȚIONALĂ A CĂRȚII

Поделите вест!

Као и претходне, тако се и ове године ОШ “Први мај”у Владимировцу одазвала позиву, како би се обележио Национални дан књиге, познат и по називу “Читајмо гласно”.

Иста је реализована у среду, 13. марта 2024. године и то у школској библиотеци, холу и дворишту школе.

Сваки датум је прави датум за читање књига. Забележени су дивни тренуци гласног и изражајног читања у нашој установи.

Пошто смо двојезична школа, са дугом традицијом неговања српске и румунске традиције и културе, читани су текстови на оба језика.

Том приликом су ученици читали одломке и песме из књига, тј. од аутора, које ученици, иначе, читају из наставног и ваннаставног програмa. Ученице које су читале: Лара Николић, Нађа Дидановић, Андреја Цветић (све ученице четвртог разреда, учитељица Нада Шакић), као и ученице седмог и осмог разреда – Сара Баста, Исидора Букур, Миона Пртљага, Милица Цвјетић, Антонела Манчу, Јања Стојсављевић, Дајана Станишковић и Дарија Нанић.

Огромну подршку овој манифестацији су пружили наставници српског језика, Славољуб Радосављевић и Марија Видеканић, наставница румунског језика, Фируца Блаж, као и наставник математике, информатике и рачунарства, Иво Торбица, који је прошле године објавио своју трећу књигу “Одсјај тишине” и неколико примерака исте поклонио нашој библиотеци.

Лидија Грубишић, професорка разредне наставе и школска библиотекарка

Превод на румунски језик: Сандра Мишковић Зајка

La fel ca și în anii precedenți, și în acest an, Școala primară “1 Mai” din Vladimirovaț a acceptat invitația de a marca Ziua Națională a Cărții, cunoscută și sub numele de “Citește cu voce tare”. Comemorarea a avut loc miercuri pe 13 martie 2024, în biblioteca, holul și curtea școlii.

Fiecare zi este potrivită pentru a citi cărți. Cu această ocazie au fost înregistrate momente minunate de citire expresivă și cu voce tare în școala noastră. Deoarece suntem o școală bilingvă, cu o lungă tradiție în promovarea tradițiilor și culturii sârbe și române, au fost citite texte în ambele limbi. În acest context, elevii au citit pasaje și poezii din cărți, de autori incluși în cadrul programelor școlare și extracurriculare. Elevele care au citit sunt: Lara Nikolić, Nađa Didanović, Andreja Cvetić (eleve în clasa a patra la profesoara Nada Šakić), precum și elevele din clasele a șaptea și a opta – Sara Basta, Isidora Bukur, Miona Prtljaga, Milica Cvetić, Antonela Manchu, Jana Stojsavljević, Dajana Stanišković și Daria Nanić.

Această manifestare a a avut un sprijin imens din partea profesorilor de limba sârbă, Slavoljub Radosavljević și Marija Videkanić, profesoara de limba și literatura română, Firuca Blaž, precum și profesorul de matematică, informatică și calculatoare, Ivo Torbica, care anul trecut și-a publicat a treia carte, “Reflecția tăcerii”. El a donat câteva exemplare bibliotecii noastre.

Lidija Grubišić, profesor de învățământ primar și bibliotecar școlar

Traducere: Sandra Mișcovici Zaica

Scroll to Top