Обележавање 4. новембра Светског дана климатских промена – Marcarea zilei de 4 Noiembrie – Ziua mondială a schimbărilor climatice

Поделите вест!

Због важности теме, сматрао сам да је неопходно разговарати са ученицима и указати им на опасности које нас у блиској будућности вребају уколико не променимо своје понашање. Из тог разлога сам, у сарадњи са колегом Ивом Торбицом, у централном холу школе, реализовао предавање.

Присуствовали су ученици свих разреда и одељења из преподневне смене. Важно је утицати на свест ученика, јер мислим да сви заједно још увек нисмо свесни опасности које могу да се десе уколико се овим темпом настави глобално загревање Земље. У току предавања смо разговарали о узроцима и последицама глобалног загревања Земље, а ученици су показали велико интересовање. Морам признати да су ме пријатно изненадили и знањем које имају о ефекту стаклене баште. Разговарали смо и о рефлективности Земљине површине, а примере о тој појави смо налазили у нашем окружењу. Такође, након утврђивања узрока и последица, разговарали смо и о начинима којим можемо спречити, или бар умањити убрзано загревање Земљине атмосфере. На крају предавања смо констатовали да је важно понашати се у складу реченицом ”Размишљај глобално, делуј локално”, свесни чињенице да једино заједничким деловањем свих становника планете Земље можемо утицати на то да квалитет живљења на планети Земљи буде бољи.

Сматрам да о овој теми треба што чешће говорити, јер променом свести ћемо променити и наш однос према природи и планети Земљи.

Борис Ђурђев, наставник

Datorită importanței acestei teme, am considerat că este necesar să discutăm cu elevii și să-i avertizăm cu privire la pericolele care ne pândesc în viitorul apropiat, dacă nu ne schimbăm comportamentul. Din acest motiv, în colaborare cu colegul meu Ivo Torbica, am susținut o prelegere în holul central al școlii noastre. Au participat elevi din toate clasele și secțiile de dimineață. Este important să influențăm conștiința elevilor, deoarece cred că încă nu suntem cu toții conștienți de pericolele care pot apărea dacă încălzirea globală a Pământului continuă la acest ritm. În timpul prelegerii, am discutat despre cauzele și consecințele încălzirii globale a Pământului, pentru care elevii au arătat un interes deosebit. Trebuie să recunosc că m-au surprins plăcut cu cunoștințele lor despre efectul de seră. Am vorbit și despre reflectivitatea suprafeței Pământului, găsind exemple în mediul nostru înconjurător pentru acest fenomen. De asemenea, după ce am stabilit cauzele și consecințele, am discutat despre modalitățile prin care putem preveni sau măcar reduce încălzirea rapidă a atmosferei Pământului. La sfârșitul prelegerii, am concluzionat că este important să ne comportăm în concordanță cu fraza „Gândește global, acționează local”, conștienți de faptul că doar prin acțiuni comune ale tuturor locuitorilor planetei putem contribui la îmbunătățirea calității vieții pe Pământ.

Boris Đurđev, profesor

Scroll to Top