Интервју: Борис Ђурђев, наставник географије – Interviu: Boris Đurđev, profesor de geografie

Поделите вест!

Наставник Борис Ђурђев у нашој школи посвећено ради већ неколико година. У том периоду, захваљујући његовој упорности и ентузијазму, као и огромном интересовању од стране ученика виших разреда, почела је са радом акваристичка секција, која бележи бројне резултате и активности. Због тога смо разговарали са њим, желећи да сазнамо нешто више у вези са овом занимљивом темом.

Од када датира Ваше интересовање према акваристици?

Интересантно је да сам у подводни свет заронио релативно касно, тек у студентским данима. У посети золошком врту наишли смо на део са изложбеним и продајним делом који се односио на акваристику. Пошто је продавац видео да нисам могао да се одвојим од штанда са акваријумима, поклонио ми је једну рибицу. Тада сам купио акваријум, и моја сага о акваријумима креће тада да се одмотава. Мада, моји породични корени воде ка Дунаву и дунавским аласима. Прадеда ми је био дунавски алас, који је својим веслима кротио ту моћну реку. Вероватно је тог дана у золошком врту тај учаурени ген аласа прорадио у мени.

Да ли постоје нека удружења аквариста у нашој земљи, и на ком нивоу она уопште функционишу?

– Нажалост, удружење аквариста у Србији тренутно не постоји, мада за тим сасвим сигурно постоји потреба. Ту чињеницу потврђује заинтересованост аквариста када се у Србији организује нека акваристичка манифестација. На основу вишедеценијског бављења акваристиком, дошао сам до закључка да је и у акваристичким круговима изражена подељеност и нетрпељивост. Знате, у акваристици се може зарадити и новац, а где је новца, ту су свађе и поделе. Али, да не би све било тако црно, акваристи у Србији комуницирају путем акваристичких форума, фејсбук група и инстаграма. Акваристичка секција има своју тему у оквиру једног од акваристичких форума. Такође, надалеко смо познати кроз активности у оквиру многобројних фејсбук група, и морам признати да имамо заиста велику подршку аквариста Србије, али остатка света. Тако и обезбеђујемо донације за наше ученике.

Да ли је до сада било неке сарадње са истим и ако јесте, са којим?

– Делимично сам већ одговорио. Заиста имамо добру сарадњу и подршку многих аквариста широм Србије. Можда је прилика да се помене Јавни акваријум и тропикаријум у Београду, који нам увек изађе у сусрет тако што за полазнике акваристичке секције обезбеди бесплатан улаз. Притом, Бранислав Јаковљевић увек организује неко интересантно предавање о акваристици. Слатководној или морској.

Такође, један од најзначајнијих аквашопова у Београду ”Акваријум арт” из Београда често донира разне ствари нашим ученицима. Споменуо бих да је власник поменуте продавнице Немања Крпешић донирао један од школских акваријума. Сарадњу смо успоставили и са аквашопом ”Reef room” из Београда, који се бави промоцијом искључиво морске акваристике. Овом приликом бих споменуо још једног човека, јер је он школи донирао акваријум, који краси централни школски хол. У питању је Андрија Барбулов из Панчева. Поред акваријума, донирао је комплетну опрему и постоље за акваријум.

Које године је почела са радом акваристичка секција у нашој школи?

– Почела је са радом 2018. године, када је почео и мој ангажман у школи ”Први мај”. Сличну активност сам реализовао и у другој школи у којој сам запослен, па сам добра искуства пренео и у овај амбијент. Видим да се ”пелцер”, на моју велику радост, добро примио. Ношен пређашњим искуством, одмах смо почели да обезбеђујемо донације за наше ученике у виду акваријума, опреме, литературе, акваристичких биљака и риба. Врло је важно да ученици у својим кућама имају акваријуме. На тај начин остварују потпуну конекцију са подводним светом. У својим кућама имају делић једног потпуно другачијег света.

Који разреди су тренутно укључени у рад исте и шта те ученике највише занима?

– Акваристичка секција укупно има тридесет и једног полазника. Закључак који проистиче је да су обухваћени ученици свих разреда и свих одељења. Неки ученици су више посвећени, неки мање, али је најважније да су сви они заронили у подводни свет. Што се тиче заинтересованости, неке ученике више интересује aquascaping(врста акваристике у којој је акценат на уређење акваријума). Неке ученике више интересују биотоп акваријуми. Али, битно је да све полазнике акваристичке секције усмеравам ка што природнијем уређењу акваријума, јер акваријум заправо треба да буде што вернија копија природне средине.

Школа је од Вас добила два прелепа акваријума. Можете ли нам рећи нешто више у вези са тим?

– У претходним одговорима сам већ објаснио како смо обезбедили акваријуме за централни школски хол. У питању су донације људи добре воље, који су проценили да наша секција успешно ради, па су пожелели да нас на тај начин подрже. Као што сте и сами рекли, акваријуми су велики украс школе, али су такође велики ”магнет” за привлачење нових полазника. Примећујем да када родитељи доводе предшколце на тестирање, велики број њих се управо задржава испед акваријума. Дечици су акваријуми врло занимљиви. То ми даје енергију да наставимо са радом. Акваријуми централном холу школе дају природност и топлину. Такође, школски акваријуми могу послужити и као наставно средство у изучавању биологије и хемије.

Које су Вам тренутне активности и планови, а када је рад ове секције у питању?

– Да би школски акваријуми изгледали тако лепо потребно је њихово редовно одржавање. Од самог почетка сам био ношен мишљу да заправо ученици сами одржавају школске акваријуме. Успео сам у томе. Ученици се сами договоре и организују, па реализују чишћење акваријума чак и када ја тог дана нисам у школи. То је заправо суштина рада акваристичке секције. Ученици сада имају довољно знања и искуства за самостално формирање, али и одржавање акваријума.

Пошто имамо нове полазнике (ученике петог разреда), тренутно смо у процесу обезбеђивања донација у виду акваријума за њих. Већ следеће недеље ће неки полазници секције добити на поклон прелепе акваријуме и опрему. Такође, за најактивније секцијаше планирамо организацију одласка у Београд, где ћемо посетити Јавни акваријум и тропикаријум, Студио ”Reef room’’, и значајније аквашопове. То ће бити празник за наше ученике. Имаће приликку да виде многе егзотичне врсте слатководне, али и морске акваристике.

Profesorul Boris Đurđev lucrează cu devotament la școala noastră de mai mulți ani. În acest timp, datorită perseverenței și entuziasmului său, precum și interesului imens din partea elevilor din clasele superioare, a început să funcționeze secția de acvaristică, care a obținut numeroase rezultate și activități notabile. De aceea, am discutat cu el pentru a afla mai multe despre acest subiect interesant.

De când datează interesul dumneavoastră pentru acvaristică?

Este interesant că am pătruns în lumea subacvatică relativ târziu, abia în zilele mele de student. Într-o vizită la grădina zoologică, am dat peste o zonă cu expoziții și vânzări legate de acvaristică. Deoarece vânzătorul a observat că nu puteam să mă desprind de ștandul cu acvarii, mi-a dăruit un pește. Atunci am cumpărat un acvariu, și a început să se desfășoare povestea mea cu acvariile. Cu toate acestea, rădăcinile mele familiale se întind spre Dunăre și pescarii Dunării. Străbunicul meu a fost pescar pe Dunăre, care a avut această puternică abilitate mânuind cu măestrie vâslele sale. Probabil în acea zi s-a trezit gena pescarului ascunsă în mine.

Există asociații de acvarist în țara noastră și cum funcționează acestea?

Din păcate, în prezent, nu există nicio asociație de acvariști în Serbia, deși cu siguranță există o nevoie pentru una. Această constatare este confirmată de interesul acvariștilor atunci când se organizează un eveniment de acvaristică în Serbia. Pe baza experienței mele îndelungate în acvaristică, am ajuns la concluzia că și în cercurile de acvaristică există dezbinare și intoleranță. Știți, în acvaristică se poate câștiga bani, iar unde există bani, există certuri și divizări. Cu toate acestea, pentru a nu înfățișa totul atât de sumbru, acvariștii din Serbia comunică prin intermediul forumurilor de acvaristică, grupurilor de Facebook și Instagram. Secțiunea de acvaristică are propriul ei subiect pe unul dintre forumurile de acvaristică. De asemenea, suntem bine cunoscuți prin activitățile din numeroasele grupuri de Facebook și trebuie să recunosc că avem o susținere semnificativă din partea acvariștilor din Serbia și din restul lumii. Astfel, obținem donații pentru elevii noștri.

Ați avut vreo colaborare cu aceste asociații și, în caz afirmativ, cu care dintre ele?

Am răspuns deja parțial la această întrebare. Cu adevărat avem o bună colaborare și sprijin din partea multor acvariști din întreaga Serbie. Poate ar trebui menționat Acvariul public și Troparium din Belgrad, care ne susține întotdeauna oferind acces gratuit elevilor secției de acvaristică. De asemenea, Branislav Jakovljević organizează întotdeauna prelegeri interesante despre acvaristică, fie de apă dulce, fie marină. De asemenea, una dintre cele mai importante magazine de acvaristică din Belgrad, “Aquarium Art,” adesea donează diverse lucruri elevilor noștri. Aș menționa că proprietarul magazinului menționat, Nemanja Krpešić, a donat unul dintre acvariile școlii. Am stabilit, de asemenea, o colaborare cu magazinul “Reef Room” din Belgrad, care se ocupă exclusiv de acvaristica marină. Cu această ocazie, aș menționa încă o persoană, deoarece el a donat școlii un acvariu care decorează holul central al școlii. Este vorba despre Andrija Barbulov din Panciova. În plus față de acvariu, el a donat întregul echipament și suportul pentru acvariu.

În ce an a început secția de acvaristică să funcționeze în școala noastră?

A început să funcționeze în 2018, când am început să lucrez în școala “1 Mai.” Am implementat activități similare și într-o altă școală unde sunt angajat, așa că am adus experiența mea pozitivă în acest mediu. Văd că “scânteia”, cu mare bucurie, a fost bine primită. Având în vedere experiența anterioară, am început imediat să obținem donații pentru elevii noștri, constând în acvarii, echipament, literatură, plante de acvariu și pești. Este foarte important ca elevii să aibă acvarii în casele lor. În acest fel, ei realizează o conexiune completă cu lumea subacvatică. În casele lor au o mică parte dintr-o lume cu totul diferită.

Ce clase sunt implicate în prezent în activitatea secției și ce îi interesează cel mai mult pe elevi?

Secția de acvaristică are în total treizeci și unu de participanți. Concluzia care se desprinde este că elevii din toate clasele sunt implicați. Unii elevi sunt mai dedicați, alții mai puțin, dar cel mai important este că toți s-au scufundat în lumea subacvatică. În ceea ce privește interesul, unii elevi sunt mai interesați de aquascaping (un tip de acvaristică care se concentrează pe amenajarea acvariului). Alți elevi sunt mai interesați de acvariile biotopice. Cu toate acestea, este important ca toți participanții la secția de acvaristică să fie îndrumați spre o amenajare cât mai naturală a acvariului, deoarece acvariul ar trebui să fie o copie cât mai fidelă a mediului natural.

Școala a primit de la dumneavoastră două acvarii frumoase. Ne puteți spune mai multe despre acestea?

În răspunsurile anterioare am explicat deja cum am obținut acvariile pentru holul central al școlii. Acestea sunt donații de la oameni binevoitori care au apreciat că secția noastră de acvaristică funcționează cu succes și au dorit să ne susțină în acest fel. După cum ați spus și dumneavoastră, aceste acvarii sunt o frumoasă decorare a școlii, dar sunt și un “magnet” mare pentru atragerea de noi elevi. Am observat că atunci când părinții aduc copiii preșcolari pentru teste, un număr mare dintre ei se opresc în fața acvariilor. Copiii sunt foarte interesați de acvarii.

Scroll to Top