Пружање подршке школи у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“ – Oferirea sprijinului școlar în cadrul proiectului “Învățăm împreună”

Поделите вест!

Дана 11. марта 2024. године, начелница Школске управе у Зрењанину, просветна саветница, Снежана Олушки Влачић, просветна саветница, Маријана Овука и саветница – спољна сарадница,  Гордана Гајин Цветкоски, пружиле су подршку школи у области имплементације инклузивног образовања, у оквиру пројекта “Учимо сви заједно”.

Pe data de 11 martie 2024, conducătoarea Inspectoratului școlar din Zrenjanin, consilierul educațional Snežana Oluški Vlačić, consilierul educațional Marijana Ovuka și consiliera colaboratoare externă Gordana Gajin Cvetkoski au oferit suport școlii în domeniul implementării educației incluzive, în cadrul proiectului “Învățăm împreună”.

Scroll to Top