По 9. пут одржан фестивал народних обичаја „Марцишор“ – Festivalul obiceilor populare „Mărțișor” a fost organizat pentru a 9-a oară

Поделите вест!

Tрадиционално, 1. марта, у ОШ „Први мај“ у Владимировцу, организован је, по девети пут, Фестивал народних обичаја „Марцишор“.

Oве године се пријавило петнаестак школа из земље и, суседне нам и пријатељске, Републике Румуније. Учествовале су: ОШ „Љубица Јовановић Радосављевић“ (Подвршка – Кладово), ОШ „Вук Караџић“ (Кладово), ОШ „2. Октобар“ (Николинци), ОШ „3. Октобар“ (Локве), ОШ „Ђорђе Кошбук“ (Торак), ОШ „Др Александар Сабовљев“ (Ечка), ОШ „Олга Петров Радишић“ (Вршац), ОШ „Кориолан Добан“ (Куштиљ), ОШ „Св. Георге“ (Уздин), Технолошка гимназија „Св. Николаје“ (Дета – Румунија), као и школа у Гиладу (Румунија).

Од цењених и уважених гостију, овом значајном догађају су присуствовали: госпођа Биљана Влаховић, представник Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, господин Стеван Михајлов, потпредседник Националног савета румунске националне мањине, госпођа Лавиника Арнаут, директорка Одсека за Румуне у дијаспори, господин Михај Шербан, представник Амбасаде Румуније у Београду и госпођа Анка Корфу, конзул у Вршцу.

Први део фестивала је био организован у фискултурној сали од 10 до 12 часова. У том периоду, гости, као и наша школа, приредили су за све посетиоце богату изложбу рукотворина, а тема је била традиција, као и овогодишњи фестивал.

Поред тога, кроз креативну радионицу, у којој су учествовали ученици петог разреда, посетиоци су могли да прате како наши ученици својим вештим прстима и рукама праве неке од рукотворина, користећи основне материјале.

Након тога, у ведром духу и расположењу, са фестивалом се наставило у Дому културе, а који је трајао од 12 до 15 часова. Кроз фолклорне игре, изворну песму и завидну глуму, у препуној сали су изведени многобројни занимљиви и аутентични обичаји који красе наше крајеве, као и неке делове Републике Румуније.

По завршетку фестивала, свим учесницима је од стране преставника школе домаћина уручена плакета, као и симболичан поклон, као знак пажње и вид сећања на овај диван сусрет.

Према речима директора наше школе, Петра Гланде, овогодишњи фестивал је оправдао сва могућа очекивања. Истакао је да је изузетно задoвољан организацијом истог. Овом приликом жели да се посебно захвали на учешћу свим значајним гостима, укључујући наставнике и ученике из наше, као и из свих поменутих школа.

– Овакви догађаји су за нас нешто посебно, јер се трудимо да преко њих, из године у годину, у пуној мери промовишемо мултикултуралност, неговање суживота, као и да подстичемо добру комуникацију и сарадњу са другим установама и школама, како на националном, тако и на међународном нивоу, у чему смо, ја се надам, и успели – истакао је директор ОШ „Први мај“ у Владимировцу, Петар Гланда.

Водитељи програма били су наставница хемије, Душанка Стојаковић, и наставник физике и математике у пензији, Трифу Кета.

Поред њих, програм су најављивале и ученице Лајла Мариа Флора и Тијана Крачун.

Медијски покровитељи су, као и претходних година, били РТВ Панчево и Телевизија Банат у Вршцу.

În mod tradițional, pe data de 1 Martie, la Școala primară „Întâi Mai” din Vladimirovaț a fost organizată pentru a noua oară Festivalul obiceiurilor populare „Mărțișor”.

Anul acesta au participat cincisprezece școli la această manifestare, cât din țara noastră atât și din țara vecină România. Au participat: școala primară „Ljubica Jovanović Radosavljević” (Podvrška – Kladovo), școala primară „Vuk Karadžić” (Kladovo), școala primară „2. Octombrie” (Nikolinț), şcoala primară „3. Oktobar” (Lokve), școala primară „Đorđe Košbuk” (Torak), școala primară „Dr Aleksandar Sabovljev” (Ecica), școala primară „Olga Petrov Radišić” (Vârșeț), școala primară „Coriolan Doban” (Coștei), școala primară “Sf. George” (Uzdin), Liceul Tehnologic „Sf. Nicholas” (Deta – România), precum și școala din Gilad (România).

Printre oaspeții stimați și respectați, la acest eveniment important ne-au onorat cu prezența următori oaspeți: doamna Biljana Vlahović, reprezentant al Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale, domnul Stevan Mihailov, Vicepreședinte Consiliului Național al Minorități naţionale române, doamna Lavinica Arnaut – Director al Departamentului pentru Românii din diasporă, domnul Mihai Șerban – reprezentant al Ambasadei României la Belgrad şi doamna Anca Corfu – consul la Vârșeț.

Prima parte a festivalului a fost organizată în sala de sport între orele 10:00 și 12:00. În aceea perioadă, invitații, precum și școala noastră, au pregătit o bogată expoziție de lucrări manuale pentru toți vizitatorii, iar tema a fost tradiția, la fel ca și tema festivalulului de anul acesta.

În plus, printr-un atelier de creație, la care au participat elevi de clasa a V-a, vizitatorii au avut ocazia de a urmări cum elevii noștri realizează unele dintre lucrările de artizanat cu degetele și mâinile lor pricepute, folosind materiale de bază.

După aceea, într-un spirit și o dispoziție veselă, festivalul a continuat în Casa de Cultură, care a durat între orele 12:00 și 15:00. Prin dansuri folclorice, cântece originale și actorie de invidiat, într-o sală aglomerată au fost interpretat multe obiceiuri interesante și autentice care împodobesc regiunile noastre, precum și unele părți ale României.

La finalul festivalului, tuturor participanților le-au fost înmânată o placă și un cadou simbolic de către reprezentantul școlii gazdă, în semn de atenție și o mică amintire a acestei minunate întâlniri.

Potrivit directorului școlii noastre, Petru Glanda, festivalul de anul acesta a justificat toate așteptările posibile. Acesta a subliniat că este extrem de mulțumit de organizarea acesteia. Iar cu această ocazie, dorește să mulțumească în mod deosebit tuturor invitaților importanți pentru participare, inclusiv profesorilor și elevilor de la școala noastră, precum și din toate școlile menționate.

Astfel de evenimente sunt ceva special pentru noi, pentru că încercăm să promovăm multiculturalismul, încurajând conviețuirea, precum și să încurajăm o bună comunicare și cooperare cu alte instituții și școli, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, în care sper, că am reușit – a subliniat directorul Școlii Primare „Întâi Mai” din Vladimirovaț, Petru Glanda.

Prezentatorii programului au fost profesoara de chimie Dušanka Stojaković și profesorul pensionar de fizică și matematică Trifu Keta.

Pe lângă acestea, programul a fost anunțat de elevele Laila Maria Flora și Tijana Kračun.

Sponsorii mass-media, ca și în anii precedenți, au fost RTV Pancevo și Televizia Banat din Vârșeț.

Приредио: Иво Торбица

Превод на румунски језик: Сандра Зајка Мишковић

Scroll to Top