ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Поделите вест!

Екскурзија за ученике осмог разреда организована је од 15. до 17. маја 2023. године. Укупно је ишао 21 ученик, у пратњи својих разредних старешина – Жанете Мурешан и Ливиуса Смољана. Такође, били су присутни водич и лекар.

Циљна дестинација екскурзије је традиционално био град Ниш. У истом су били смештени у хотелу „Видиковац“. За три дана, колико је и трајала екскурзија, обишли су Ниш, Нишку тврђаву, Нишку Бању, Ћеле кулу, споменик на Чегру (код села Каменица).

Целокупна екскурзија реализована је према предвиђеном плану и сатници. Реализовани су следећи образовно-васпитни циљеви:

–           Развијање позитивног односа према националним, уметничким, научним и уопште културним вредностима своје земље;

–           Изграђивање естетских и културних навика;

–           Стицање нових сазнања – упознавање културне и историјске баштине Србије;

–           Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;

–           Развијање осећаја одговорности (боравак у хотелу – упознавање са правима и обавезама госта, доприносећи тиме развијању свести о важности културног понашања и личне одговорности.

Scroll to Top